Ha utánfutót, alumíniumrámpát szeretne…. a TrailerMaxot keresse…

Szerzői jog

 

 

 

 

Jogi NyilatkozatWeboldalunk használatának megkezdésével, böngészésével, mint ráutaló magatartással, Cégünkkel jogviszonyba lép a csatlakozásakor hatályos, az alább rögzített feltételekkel.

 

Ha ezt nem kívánja, kérjük, hogy ne használja tovább e webhelyet, mert megnyitását, használatának a megkezdését e feltételek megismerésének és elfogadásának a jeleként tekintjük.

 

 

A www.trailermax.hu a TrailerMax Utánfutó és Alumíniumrámpa Kereskedelmi Kft. szellemi tulajdonának a tárgya, e weblap megjelenési formája és tartalma egyaránt, ezért a tulajdonos kifejezett és címzett írásbeli hozzájárulása nélkül ez sem egészben, sem részben nem adaptálható, publikálható, reprodukálható, nem sokszorosítható és nem változtatható meg. E webhely közzététele nem értelmezhető tartalmára vonatkozó bárminemű szerzői és iparjogi használati jogosultság megadásának. Személyes használatra azonban megengedett teljes weboldalak kinyomtatása.
A weblapról letöltött bármilyen dokumentum (képek, prospektusok,  egyéb) kizárólag magáncélú felhasználásra engedélyezett.

 

A TrailerMax név és logó bejegyzett védjegy melynek a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélküli használata és/vagy módosítása jogsértésnek minősül. A jogsértőkkel szemben minden jogi eszközzel fellépünk, hogy jogsértő magatartásukat mielőbb beszüntessék és az okozott anyagi és erkölcsi kárt megtérítsék.

 

 

 

 A weboldalon elérhető Árlisták nem tekinthetőek nyilvános ajánlattételnek.

 

 

A TrailerMax Utánfutó és Alumíniumrámpa Kereskedelmi Kft. nem vállal semminemű - sem anyagi, sem erkölcsi - felelősséget, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, szavatosságot senkivel szemben és semmilyen feltételek között:


A közzétett információk pontatlanságáért, változásért.

 

A webhelyén meghivatkozott más webhelyek elérhetőségéért és tartalmáért, és azokra történő utalás nem értelmezhető a TrailerMax általi tartalmi jóváhagyásaként, de még csak egyetértéseként sem.

 

Hivatalos weblapján, illetőleg annak meghivatkozásán keresztül elérhető helyek vírus vagy más rontó hatású programoktól való mentességéért.

A jogtisztaságért.

 


A TrailerMax minden, a weboldalakra látogató egyén (továbbiakban ”felhasználó”) személyes jogait tiszteletben tartja. A TrailerMax a felhasználókkal kapcsolatban nem gyűjt személyre szóló információkat (azaz név, cím, telefonszám, vagy e-mail cím ), hacsak a felhasználók az adataikat önszántukból meg nem adják. Ha nem szeretné, hogy Személyes adatait rögzítsük, kérjük, ne adja meg azokat. Ha személyes adatait már megadta, és szeretné, hogy nyilvántartásunkból töröljük, kérjük, a megjelölt e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot. Mindent megteszünk, hogy az Önre vonatkozó információkat nyilvántartásunkból mielőbb töröljük.

 

 

Amennyiben a TrailerMax számára megadja Személyes adatait, ezeket jelenleg és jövőben marketing, piackutatás, értékesítési adatok nyomon követése és kapcsolattartás céljából tárolja.

 

 

Ezt az weboldalt a hatályos magyar jogszabályok alapján hoztuk létre, és ezek alapján üzemeltetjük. A weboldalra vonatkozó vitás kérdések esetén a vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók, esetleges peres eljárás esetében a magyar Polgári Perrendtartás szabályai irányadók és a magyar Bíróságok jogosultak eljárni.

 

 

 

 

 

TrailerMax Utánfutó és Alumíniumrámpa Kereskedelmi Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 
TrailerMax a Facebookon

TrailerMax Youtube csatorna