Ha utánfutót, alumíniumrámpát szeretne…. a TrailerMaxot keresse…

Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételek


I. Általános rendelkezések


A jelen szerződési feltételek érvényesek a TrailerMax Utánfutó és Alumíniumrámpa Kereskedelmi Kft és Vásárlói között létrejött adás-vételi és szállítási szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés teljesítésének helye eltérő szerződéses kikötés hiányában az eladó székhelye, illetve telephelye, amelyet a felek a szerződéskötéskor írásban rögzítenek.
Minden, szerződésből eredő jogvita eldöntésére a felek kikötik értékhatártól függően a PKKB, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Ezen általános feltételek a továbbiakban az eladó és a vevő közötti minden újabb szerződés mellékletét képezi, illetve azokra is vonatkoznak, még akkor is, ha ezen újabb szerződések nincsenek összefüggésben a jelen jogügylettel.


II. Árak


Az eladó árlistáiban szereplő árak a nettó lista alapárak melyek euróban / Forintban vannak megadva, és nem tartalmazzák az ÁFA-t és a forgalomba helyezés költségeit. Az eladó fenntartja magának a jogot a tévesen megadott árak miatti megrendelések törlésére. A készleten lévő járművek árai a felszereltségtől függően az alapáraktól eltérhetnek. Az eladó hirdetéseiben az esetlegesen forintban megadatott árak az árfolyamváltozások függvényében változhatnak. Nem egyértelmű eladási ár megjelölése esetén az árak nettó módon értendők, az eladó székhelyén/telephelyén történő átadással. A vevőt árengedmény csak akkor illeti meg, ha a felek a szerződésben erre külön kitértek. Az eladó fenntartja magának az ár változtatás jogát arra az esetre, ha a beszerzési költségek (szállító gyár árai, árfolyamváltozás, átadási költség) a szerződés megkötése és az átadás időpontja között megváltoznak. A szerződés megkötésével esetlegesen felmerülő járulékos költségek, mint pl. illeték, bankköltség, ügyvédi, vagy közjegyzői költség, forgalomba helyezési költség stb. a vevőt terhelik.

 

III. Fizetési feltételek


A fizetést – eltérő megállapodás hiányában – átutalással vagy készpénzben kell teljesíteni a számlán feltüntetett számlaszámra, vagy az eladó pénztárába, illetve a készpénz átvételére felhatalmazott személy kezeihez. Átutalással történő fizetés esetén a teljesítés napja az összeg eladó számláján történő jóváírásának az időpontja. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkori jegybanki alapkamatláb kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.
Az esetben, ha a vevő a vételárat bankhitelből kívánja megfizetni, úgy a hitelt folyósító bank eladó felé megtett jogilag kötelező és feltétlen fizetési ígérvénye elegendő a vételár megfizetésének igazolására. Eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy további egy banki munkanapig függőben tartsa az ügyletet, a részére bemutatott okmányok hitelt érdemlő leellenőrzéséig. Az adás-vételi szerződés – ellenkező kikötés hiányában – érvényessége független attól, hogy vevő a kért hitelt megkapta-e vagy sem, így erre való hivatkozással a szerződéstől egyoldalúan nem állhat el. Eladó a szerződés meghiúsulása vagy a vevőnek felróható okból történő megszűnése esetén jogosult a bruttó vételár 5- %-nak megfelelő mértékű kötbért is érvényesíteni, melynek mértékében az adás-vételi (szállítási) szerződésben állapodnak meg. Megállapodás hiányában a kötbér mértéke 5 %.

 

IV. Teljesítési és szállítási határidő


Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a vétel tárgyát csak a vételár megfizetését követően bocsátja rendelkezésre.
A vételár teljes kifizetése után az eladó vevő kérésére külön nyilatkozatot állít ki a tulajdonjog átszállásáról, amelyet eladó haladéktalanul köteles kiadni.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási szerződésben megjelölt eszköz gyártótól történő
beszerzését csak akkor indítja, ha és amennyiben a vevő a foglalót megfizette vagy annak megfizetésére
vonatkozó kötelező banki ígérvényt adott.
A szerződésben megállapított szállítási határidő ettől a naptól kezdve kerül számításra.
Amennyiben az eladó egy ránézve kötelező szállítási határidőt túllépi abban az esetben automatikusan 30 napos póthatáridőt vállal. Ezidőn belül lemondott megrendeléseknél az eladó a már befizetett összeget nem köteles visszafizetni a vevőnek. A póthatáridő letelte után a 30 napot meghaladó mértékű késedelem esetén a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és 5 % mértékű meghiúsulási kötbért kérni.
Az eladó a póthatáridő teljesítési késedelem után napi 1 ezrelékes mértékű késedelmi kötbér megfizetését vállalja.
Eladó a megrendelt áruban végrehajtott konstrukciós módosítások és formaváltoztatások jogát fenntartja, ami azonban nem eredményezheti a megrendelt eszköz használati értékének a csökkenését, vagy alapvető megváltozását.
A szerződésben a súlyra, méretekre, üzemeltetési költségekre, sebességre vonatkozó mindennemű leírás csak tájékoztató jellegű.

 

V. Átadás-átvételi feltételek

 

Az eladó a vevőt haladéktalanul értesíti a teljesítési készenlétről, amikor a vevő az áru elszállítására jogosult, illetve lehetősége van. Pótkocsi átvételére a vontatásra alkalmas járművel kell megjelenni. Kollegáink az átadásnál a szükséges információkat elmondják az átvevőnek.

De a vontatásra alkalmasság feltételeiről a gépkocsivezetőnek kell meg győződnie, hogy a közúti forgalomba a járműszerelvénnyel részt vehet e. ( Világítás, kapcsolási magasság,  a pótkocsi jól kapcsolódik e a vonógömbre , a vonógömb nincs e megkopva....)

 

VI. Jótállás, szavatosság, garancia, minőségi kifogás

 

Eladó új jármű értékesítése esetén az adás-vételi szerződésben, illetve a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően vállal szavatosságot, illetve jótállást, amely azonban csak Magyarország területén érvényes.
A jótállás csak a jármű gyártó cég és szállítói eredeti alkatrészeire vonatkozik.
A jótállás nem vonatkozik:
- a rendeltetésszerű használat során elkopott alkatrészekre: gumiabroncsokra, izzókra, csapágyakra, stb.
- a pótkocsi túlterhelése következtében bekövetkezett károkra;
- a megengedett sebesség túllépésével kapcsolódó károsodásokra;
- a pótkocsit / rámpát nem a gyártó/forgalmazó álal adott kezelési utasítások megfelelően használták, illetve       szakszerűtlenül üzemeltették.
- a jogosulatlanul végrehajtott változtatások vagy átalakítások következtében létrejött károkra;
- a nem eredeti alkatrészek használatával kapcsolatos üzemzavarokra;
- a pótkocsi helyett más jármű bérbeadási költségének visszaadására vonatkozó jogára;
- hibás pótkocsi miatt elveszített haszon miatt fellépett követelésekre;
A jótállás a pótkocsikra 1 év.
A meghibásodott alkatrész vagy jármű szemrevételezése garanciai igény érvényesítéséhez az eladó telephelyén,
- vagy ha van ilyen az általa kijelölt szervizben is - lehetséges.
A szállításról minden esetben a vevőnek kell gondoskodnia és az ezzel kapcsolatos költségek is a vevőt terhelik.

- Minőségi kifogásolás.  Az utánfutók-pótkocsik a gyártótól telephelyünkre csomagolás nélkül érkeznek. A platós pótkocsik, autószállítók 4-5 darab egymásra rakodva. A kis utánfutók félig összeszerelve speciális raklapon - kalodában egymásra rakodva 8-10 darab. Ezeknek az utánfutóknak az alkatrészeit a plató belsejében helyezik el szállításhoz. Szinte lehetetlen, hogy a szállítás során ne keletkezen az utánfutó vázon, oldalfalakon vagy plató burkolatán esztétikai sérülés ( réteg levállási, réteglerakódási nyom vagy apró horpadás. )

Ezen esztétikai sérülések a pótkocsi műszaki állapotát nem befolyásolják. Az ügyfeleinknek lehetőségük van telephelyeinken az utánfutók megtekintésére, szemrevételezésre , kiválasztásra. Amennyiben csak átvételkor, forgalomba helyezés után tekinti meg az utánfutót / pótkocsit akkor már ezen sérüléseket nem tudjuk elfogadni minőségi kifogás / hibás teljesítés alapjául. Természetesen a sérüléseknek is  van egy észszerűségi határa mely már nem tartozik bele ebbe. Ha a sérülés mértéke meghaladja ezt a határt már mi előre  lecseréljük a sérült alkatrészt vagy értékcsökent árat ajánlunk fel.

 

Szakszerűtlen kezelésnek, üzemeltetésnek minősül:

 

- A pótkocsit / rámpát nem megfelelően tárolják.

- A meghibásodás észlelése után annak ellenére is tovább használják, ami további rongálódást idézhet / idéz      elő.

- A pótkocsi / rámpa túlterhelése  vagy nem rendeltetésszerű használata.

 

 

 VII. Forgalomba helyezési ügyintézések a vevő részére.

 

Az Eladó a Vevő kérésére a megvásárolt pótkocsi forgalomba helyezési ügyintézését külön díj ellenében elválalja. A forgalomba helyezési idők típustól függően eltérhetnek. Általános Forgalomba helyezési Engedéllyel (ÁFE) rendelkező pótkocsik esetében (HUMBAUR több típusa; NEPTUN összes típusa; STEMA több típusa, PONGRATZ L-AT 400 autószállító; LORRIES járműszállítók, AGADOS - VZ, DONA, ADAM; TEMARED féknélküli 1-2 tengely, jármű és gépszállítók; BÖCKMANN több típusa; ZASLAW féknélküli 1-2 tengely) ez az idő ezeknél a típusoknál ~5-6 munkanap, egyedi forgalomba helyezéseknél érdeklődjön elérhetőségeinken. Az ügyintézési idők általánosságban számolt idők melyek egyes esetekben eltérhetnek, különböző okok miatt (rendszer leállás, áramszünet..). ÁFE-val rendelkező pótkocsikat csak műszaki vizsgával együtt értékesítünk belföldre!    A forgalomba helyezési időket garantálni nem tudjuk!  Nincs lehetőségünk az ügyintézési idők gyorsítására. Cégünk mindent megtesz azért, hogy Vevőink a megvásárolt utánfutókat mielőbb forgalomba helyezve átvehessék.

 

Monor 2017.01.03
TrailerMax a Facebookon

TrailerMax Youtube csatorna